فرم نظر سنجی

نظرسنجی اداره کتب وانتشارات
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  هیات علمی
  مربی
  کارشناسی ارشد
  دانشجو
  خارج از دانشگاه
  3
 • اداره انتشارات از لحاظ خدمات ارائه شده*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  بسیار خوب
  متوسط
  4
 • میزان روز آمد بودن اطلاعات سایت اداره انتشارات*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  بسیار خوب
  متوسط
  5
 • نظرات*توضیح بیشتر
  6