رئیس شورا

تعداد بازدید:۲۰۷۱

 

 

جناب آقای دکتر داود حکمت پو ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتری تخصصی ph.D  پرستاری 

رتبه علمی استاد 

پست الکترونیک hekmatpou@yahoo.com  

آدرس محل کار اراک – میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک

تلفن محل کار:     34173532 - 086

 

 

کلید واژه ها: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه دکتر علیرضا کمالی دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۲