راهنما و روش نگارش فهرست منابع

تعداد بازدید:۲۷۰۶

 

 

برای نوشتن فهرست منابع و مآخذ روش‌های متعددی وجود دارد. مهمترین روش مورد استفاده جهت نوشتن فهرست منابع روش APA است. روش شیکاگو نیز یکی دیگر از روش‌های نوشتن فهرست منابع است. فایل دانلود و آموزش منبع نویسی توسط پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر ارائه شده است. فایل لاتین فهرست نویسی از سایت دانشگاه بهشتی انتخاب شده است. برای آشنایی با نوشتن فهرست منابع درون متنی و پایان متن مثال‌هایی ارائه شده است:

فهرست منابع
شهرت، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، شماره نشریه.
شهرت، نام؛ شهرت، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، شماره نشریه.
شهرت، نام؛ شهرت، نام؛ شهرت، نام. (سال)، عنوان مقاله، نشریه، شماره نشریه.

مثال
درفشی، ناهید؛ عسگری، فروغ؛ ایزدیار، هاجر. (۱۳۹۴)، عوامل موثر بر بانک‌داری اینترنتی، فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی پارس‌مدیر، سال اول، شماره ۱٫
برای مقاله‌های لاتین نیز به همین روش عمل کنید.

فهرست‌نویسی درون متنی
شهرت، سال برای مثال (درفشی، ۱۳۹۴)
منابع لاتین هم حتما به صورت فارسی نوشته شود برای مثال: (کاتلر، ۲۰۰۹)
اگر دو نفر باشند: (درفشی و عسگری، ۱۳۹۴)
اگر بیش از دو نفر باشند: (درفشی و همکاران، ۱۳۹۴)

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸