مطالب مرتبط با کلید واژه

بانک های اطلاعاتی


کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی

  اعضاء محترم هیات علمی و کتابداران گرامی دانشگاه به اطلاع می رساند کتابخانه مرکزی با همکاری معاونت تحقیقات دانشگاه در نظر دارد کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی  Web of Science, Scopus, Science Direct  و نوپا را با حضور آقای دکتر سعید امینی ...