مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی اراک


در باره اداره کتب و انتشارات دانشگاه

معرفی شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره کتب و انتشارات دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است، که از سال 1378 با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار ارزشمند اساتید محترم در کلیه زمینه های علوم پزشکی تاسیس ...

رئیس شورا

    جناب آقای دکتر داود حکمت پو ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک دکتری تخصصی ph.D  پرستاری  رتبه علمی استاد  پست الکترونیک hekmatpou@yahoo.com   آدرس محل کار اراک – میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک تلفن محل کار:     34173532 - 086    

اعضاء شورای انتشارات

اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی سمت 1. دکتر داود حکمت پو استاد رئیس شورا 2.  دکتر معصومه کلانتری دکترای حرفه ای نائب رئیس شورا 3. دکتر علی گنجی دانشیار عضو 4. دکتر رحمت اله مرادزاده دانشیار عضو 5. دکتر کتایون وکیلیان دانشیار عضو 6. دکترلطیف معینی دانشیار عضو 7. دکتر یزدان قندی دانشیار عضو 8. دکترلیلا پور سعادت دانشیار عضو 9. دکترحمید سرلک استادیار عضو 10. دکتر معصومه غلامی استادیار عضو 11. دکتر علی کولیوند دانشیار عضو 12. دکتر سوسن ...

راهنمای های آموزشی

  راهنماهای آموزشی ScienceDirect.pdf Clinical Key. pdf Scopus.pdf ORCID. pdf Researcher-ID.pdf Google Scholer.pdf H-Index.pdf DOAJ.pdf