اعضاء شورای انتشارات

تعداد بازدید:۱۲۸۶

اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک
ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی سمت
1. دکتر علیرضا کمالی دانشیار رئیس شورا
2.  دکتر معصومه کلانتری دکترای حرفه ای نایب رئیس شورا
3. دکتر معصومه صوفیان استاد عضو
4. دکتر مریم باعزم دانشیار عضو
5. دکتر منیژه کهبازی دانشیار عضو
6. دکتر محمدرضا پالیزوان استاد عضو
7. دکتر افسانه طلایی استاد عضو
8. دکتر کتایون وکیلیان دانشیار عضو
9. دکتر فاطمه سیف استادیار عضو
10. دکتر سوسن صالحی استادیار عضو
11. دکتر علی گنجی استادیار عضو
12. دکتر رحمت اله مرادزاده استادیار عضو
13. دکتر سعید چنگیزی آشتیانی استاد عضو
14. دگتر محبوبه خورسندی دانشیار عضو
15. دکتر کبری راهزانی دانشیار عضو
16. دکتر مجتبی بیانی استادیار عضو
17. آقای رضا سپهری کارشناس ارشد مسئول کتابخانه
18. خانم عصمت عسگری کارشناس ارشد دبیر شورا
19. خانم معصومه ملک حسینی کارشناس کارشناس شورا

 

 

 

کلید واژه ها: شورای کتب و انتشارات اعضاء دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۰