اعضاء شورای انتشارات

تعداد بازدید:۲۰۱۳

اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت

1.

دکتر داود حکمت پو

استاد

رئیس شورا

2.

دکترعلی خسروبیگی

استاد

عضو

3.

دکتر رحمت اله مرادزاده

دانشیار

عضو

4.

دکتر کتایون وکیلیان

دانشیار

عضو

5.

دکتر مهدی صادق

دانشیار

عضو

6.

دکترنوشین سجادی

دانشیار

عضو

7

دکتر معصومه غلامی

استادیار

عضو

8

دکتر سوسن صالحی

استادیار

عضو

9

دکترمریم باعزم

دانشیار

عضو

10.

دکتر فاطمه قهرمانی

استادیار

عضو

11.

دکتر سمیه سیاحی

استادیار

عضو

12

آقای رضا سپهری

کارشناس ارشد

دبیر شورا

13.

خانم فرشته فراهانی

کارشناس ارشد

کارشناس شورا

 

 

کلید واژه ها: شورای کتب و انتشارات اعضاء دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲