مطالب مرتبط با کلید واژه " دبیر شورا "


کارکنان شورای انتشارات دانشگاه

    سرکار خانم عصمت عسگری سمت: دبیر شورا مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد  علم اطلاعات و دانش شناسی آدرس محل کار اراک – سردشت - مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تلفن محل کار   086- 34173645 پست الکترونیک: asgari2015@gmail.com اطلاعات تماس کارکنان شورا کلیه ...