مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی اراک


در باره اداره کتب و انتشارات دانشگاه

معرفی شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره کتب و انتشارات دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است، که از سال 1378 با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار ارزشمند اساتید محترم در کلیه زمینه های علوم پزشکی تاسیس ...

رئیس شورا

    جناب آقای دکتر داود حکمت پو ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک دکتری تخصصی ph.D  پرستاری  رتبه علمی استاد  پست الکترونیک hekmatpou@yahoo.com   آدرس محل کار اراک – میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک تلفن محل کار:     34173532 - 086    

اعضاء شورای انتشارات

اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی سمت 1. دکتر داود حکمت پو استاد رئیس شورا 2. دکترعلی خسروبیگی استاد عضو 3. دکتر رحمت اله مرادزاده دانشیار عضو 4. دکتر کتایون وکیلیان دانشیار عضو 5. دکتر مهدی صادق دانشیار عضو 6. دکترنوشین سجادی دانشیار عضو 7 دکتر معصومه غلامی استادیار عضو 8 دکتر سوسن صالحی استادیار عضو 9 دکترمریم باعزم دانشیار عضو 10. دکتر فاطمه قهرمانی استادیار عضو 11. دکتر سمیه سیاحی استادیار عضو 12 آقای lمسعود بهرامی  کارشناس ارشد دبیر شورا 13. خانم فرشته فراهانی کارشناس ...

کارکنان شورای انتشارات دانشگاه

                                                                 جناب آقای مسعود بهرامی سمت: دبیر شورا مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد   آدرس ...

راهنمای های آموزشی

  راهنماهای آموزشی ScienceDirect.pdf Clinical Key. pdf Scopus.pdf ORCID. pdf Researcher-ID.pdf Google Scholer.pdf H-Index.pdf DOAJ.pdf