رئیس شورا

تعداد بازدید:۱۷۵۷

 

 

جناب آقای دکتر علیرضا کمالی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتری تخصصی ph.D بیهوشی   

رتبه علمی دانشیار

پست الکترونیک  alikamaliir@yahoo.com

آدرس محل کار اراک – میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک

تلفن محل کار:     34173532 - 086

 

 

کلید واژه ها: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه دکتر علیرضا کمالی دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۸