اعضاء شورای انتشارات

اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک
ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی سمت
1. دکتر محمد پالیزوان دانشیار عضو
2. دکتر معصومه صوفیان دانشیار عضو
3. دکتر افسانه طلایی استاد عضو
4. دکتر مریم باعزم دانشیار عضو
5. آقای رضا سپهری کارشناس ارشد مسئول علم سنجی
6.  خانم عصمت عسگری کارشناس ارشد دبیر شورا

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۴