اعضاء شورای انتشارات

اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک
ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی سمت
1. دکتر علیرضا کمالی دانشیار رئیس شورا
2.  دکتر معصومه کلانتری دکترای حرفه ای نایب رئیس شورا
3. دکتر محمد پالیزوان دانشیار عضو
4. دکتر معصومه صوفیان دانشیار عضو
5. دکتر افسانه طلایی استاد عضو
6. دکتر مریم باعزم دانشیار عضو
7. دکتر معصومه صوفیان استاد عضو
8. دکتر منیژه کهبازی دانشیار عضو
9. دکتر کتایون وکیلیان دانشیار عضو
10. دکتر فاطمه سیف استادیار عضو
11. دکتر سوسن صالحی استادیار عضو
12. دکتر علی گنجی استادیار عضو
13. دکتر حمید سرلک استادیار عضو
14. دکتر رحمت اله مرادزاده استادیار عضو
15. دکتر سعید چنگیزی آشتیانی استاد عضو
16. دگتر محبوبه خورسندی دانشیار عضو
17. دکتر کبری راهزانی دانشیار عضو
18. آقای رضا سپهری کارشناس ارشد مسئول کتابخانه
19. خانم عصمت عسگری کارشناس ارشد دبیر شورا

 

 

 

کلید واژه ها: شورای کتب و انتشاراتاعضاءدانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۵۹