مطالب مرتبط با کلید واژه " اعضاء "


اعضاء شورای انتشارات

اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی سمت 1. دکتر علیرضا کمالی دانشیار رئیس شورا 2.  دکتر معصومه کلانتری دکترای حرفه ای نایب رئیس شورا 3. دکتر معصومه صوفیان استاد عضو 4. دکتر مریم باعزم دانشیار عضو 5. دکتر منیژه کهبازی دانشیار عضو 6. دکتر محمدرضا پالیزوان استاد عضو 7. دکتر افسانه طلایی استاد عضو 8. دکتر کتایون وکیلیان دانشیار عضو 9. دکتر فاطمه سیف استادیار عضو 10. دکتر سوسن صالحی استادیار عضو 11. دکتر علی گنجی استادیار عضو 12. دکتر رحمت اله ...