در باره اداره کتب و انتشارات دانشگاه

تعداد بازدید:۱۵۶۳

معرفی شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک

اداره کتب و انتشارات دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است، که از سال 1378 با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار ارزشمند اساتید محترم در کلیه زمینه های علوم پزشکی تاسیس گردیده است.


اداره انتشارات به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشوران ، به منظور انتشار آثار ارزنده در رشته های گوناگون، به ویژه رشته های مربوط به علوم پزشکی، در راستای اهداف ذیل انجام وظیفه می نماید:

- گسترش وترویج علوم و فنون در زمینه های مختلف، به ویژه علوم پزشکی
- کمک به افزایش دانش اعضای هیئت علمی، دانشجویان، اندیشمندان و سایر افراد جامعه از طریق نشر آثار ارزنده پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی
- شناساندن توانایی‌های علمی و پژوهشی دانشمندان ایرانی به اندیشمندان سایر کشورها از طریق چاپ و انتشار آثار مربوط به آن‌ها
- فراهم کردن زمینه‌های رشد کیفی و کمی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک
اداره انتشارات درخواست اولیه چاپ کتب تالیفی و ترجمه را (طبق فرآیندهای تعریف شده) دریافت نموده و در شورای انتشارات دانشگاه جهت تصمیم گیری مطرح می نماید.

شورای انتشارات دانشگاه:
تعداد اعضای شورای انتشارات 8 نفر بوده که چهار نفر از اعضاء هئیت علمی دانشگاه  به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از افراد صاحب نظر و دارای تالیفات در تخصص‌های مختلف با حداقل رتبه علمی دانشیاری و با ابلاغ حکم عضویت به مدت دو سال از طرف ریاست محترم دانشگاه انتخاب می گردند.

این شورا که هر چهار هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهد اهداف ذیل را دنبال می نماید:
·         سیاست گذاری چگونگی نشر
·         بررسی درخواستهای رسیده جهت نشر کتاب
·         هماهنگی لازم جهت اخذ امتیاز خود آموزی کتب چاپ شده از سوی وزارت متبوع

 

کلید واژه ها: شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۹