مطالب مرتبط با کلید واژه

شورای انتشارات


در باره اداره کتب و انتشارات دانشگاه

معرفی شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره کتب و انتشارات دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است، که از سال 1378 با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار ارزشمند اساتید محترم در کلیه زمینه های علوم پزشکی تاسیس ...