راهنمای ایجاد و ثبت شناسه ORCID

 

راهنمای برنامه عملیاتی فعالیت های مشترک دانشگاهی در حوزه تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت در سال 1398 با نامه شماره 1148/700/د مورخ 27/3/1398 به تمامی دانشگاه ها ارسال شده است. در این رابطه نکته حائز اهمیت درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگانی استکه عضو هیات علمی دانشگاه ها هستند.

لذا ضرورت دارد با استفاده از راهنمای پیوست شده ، کلیه اعضاء محترم نسبت به درج اطلاعات و تکمیل شناسه ORCID خود در سایت ORCID اقدام نمایند.

ORCID HELP
http://orcid.org

 

کلید واژه ها: ORCID ارکید شناسه ثبت نام راهنما

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۶